واریزیهای فروشندگان کلش فروش

تحویلی های کلش فروش

توجه ! .اسم قبلی این وبسایت گِیم فور اِور بود، که بنابر  دلایلی به کلش فروش تغییر یافت. توجه !

به همین خاطر است که در اسکرین شات های فعلی از ادرس : gameforever.net استفاده شده است

جهت اثبات حرفم میتونید gameforever.net را سرچ کرده و از صحت و درستی این مطلب مطلع شوید .